Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024
Text Size
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Παγκόσμια ημέρα Εθελοντισμού - Α' Συνάντηση Εθελοντικών Οργανώσεων Ν. Καρδίτσας

Η πρώτη Συνάντηση των Eθελοντικών Oργανώσεων του νομού Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2007, Παγκόσμια Ημέρα του Εθελοντισμού, στην Καρδίτσα στις 6μμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της Τ.Ε.Δ.Κ. μετά από πρωτοβουλία της Εταιρείας Σύγχρονης Πολιτιστικής Ανάπτυξης, του Συλλόγου Αιμοδοτών Νομού Καρδίτσας και την συμμετοχή των περισσοτέρων εθελοντικών οργανώσεων του νομού μας.

Η εκδήλωση, που γνώρισε μεγάλη επιτυχία, είχε σαν πρώτο στόχο την συνάντηση και γνωριμία των εθελοντικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο νομό Καρδίτσας και την δημιουργία ενός συντονιστικού οργάνου των εθελοντικών οργανώσεων με σκοπό την διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων, ημερίδων για τον εθελοντισμό και την ευαισθητοποίηση τωνπολιτών για μεγαλύτερη συμμετοχή σε εθελοντικές δραστηριότητες κάθε μορφής. Η Ραδιολέσχη Καρδίτσας έλαβε μέρος με κλιμάκιο εθελοντών της με στόχο να αναδείξει από την πλευρά της τα στοιχεία που προσδιορίζουν την εθελοντική της συνεισφορά στα πλαίσια του οργανωμένου εθελοντισμού σε δράσεις Πολιτικής Προστασίας.