Κυριακή, Ιούλιος 21, 2024
Text Size
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Διοικητικό Συμβούλιο

                       Το νέο ΔΣ από 25 Απριλίου 2013

Δημ. Βογιατζής1 sv4gde SV4GDE Πρόεδρος
Σπ. Αυγέρης2 sv4ddm SV4DDM Αντιπρόεδρος
Χριστόφ. Λελλής3 sv4lbs SV4LBS Γραμματέας
Παν. Μανώλης4 sv4geg SV4GEG Ταμίας
Δημ. Νταντάμης5 sv4geo SV4GEO Μέλος
Δημ. Ζυγούρης6 sv4rhf SV4RHF Μέλος
Κων. Μουζίνας7 sv4rja SV4RJA Μέλος

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                         Εξελεγκτική επιτροπή

Δημοσθ. Γκίτσας SW4IMO Μέλος
Ευαγγ. Ρεντίφης SV4GDQ Μέλος
Δημ. Π"ναστασίου SV4IMT Μέλος

  

                    Εφορευτική επιτροπή

Αλεξ. Μαντές SY4AIM Μέλος
Λάμπρος Βρέκος SY4AIG Μέλος
Βασ. καλαντζής SV4IMC

Μέλος