Σάββατο, Ιούνιος 15, 2024
Text Size
Greek English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Βίντεο για Tests


Win_Για να δείτε το βίντεο για αεροπυρόσβεση κάντε κλικ εδώ .

Win+MAC_Για να δείτε το βίντεο για αεροπυρόσβεση κάντε κλικ εδώ .


120X108........X5...

1.Αεροπυρόσβεση....... .

2.Αεροπυρόσβεση....με h5.


----------------------------------------

Για να δείτε το βίντεο για Amateur Radio Today κάντε κλικ εδώ .

----------------------------------------